Nuusbrief 9 in 2014

Daar is lewe en groei (en hope stuifmeel) in die lug! Uiteindelik het Lente sy kop uitgesteek (al is dit baie keer nog vrek koud) – dit is so mooi hier in die Kaap. Op my fiets sien ek hoe die fynbos sy mooiste kleure wys. Verder is ons pruimboom spierwit van die bloeisels. En oral sien ek hoe mense meer aktief raak: stappers, drawwers, fietsryers, branderplankryers, gimmers, tuiniers… Dis tyd vir groei en aktief raak!

Die afgelope week kon ek by ‘n maatskappy juis hieroor praat: hoe oop is jy vir groei? Soms stagneer ons in ou patrone en raak lui, bang en onwillig om deur die proses van groei en verandering te gaan. Die feit is dat as jy nie groei nie, stagneer jy en gaan jy agteruit. En jy mis uit op so baie van die lewe! Soos die spreekwoord sê: Tussen ‘n graf en groef is daar een verskil: ‘n graf is net bietjie dieper. Met ander woorde weerstand teen groei lei tot doodsheid!

Daar is baie dinge wat jou groei kan demp, byvoorbeeld die volgende:

 • Ontkenning van jou swakpunte – en so bly jy in jou eie gekke-paradys met oogklappe voortleef asof alles oukei is, terwyl jy al jou “blindspots” ignoreer.
 • Weerstand teen verandering maak dat jy uitmis en dikwels hope energie mors om verandering te beveg, in plaas daarvan om aan te pas en die energie wat verandering bring, positief te gebruik.
 • Vrees vir die onbekende is tipies menslik, maar wyse mense leer om hulle vrese te erken en dit te bestuur.
 • Vrees vir die risiko van mislukking of ongewenste uitkomste – die harde feite is egter dat om te lewe, ‘n risiko is want selfs deur asem te haal, is soms gevaarlik. Die grootste risiko in die lewe is om nie risiko’s aan te gaan nie.
 • Swak Tyd- en Energiebestuur wat meebring dat ons tyd en energie op verkeerde dinge mors wat ons nie progressief vorentoe vat nie.
 • Nie-funksionele patrone van gedrag (probleem-gedrag wat oor en oor herhaal word, insluitend swak gewoontes) – dinge soos swak tydsbestuur, slegte eetgewoontes, laatkom, swak padmaniere, slegte bestuur van jou emosies, lewe sonder doelwitte.
 • Toksiese verhoudinge wat jou meer aftrek as opbou, dalk met jou as die oorsaak of ander mense wat jou menswees ondermyn of afbreek.

Miskien kan jy nog so paar dempers byvoeg wat nog ernstiger is. Die groot ding is om hierdie dinge te erken en plan te maak om dit te verander. Dalk kan jy so paar aftik wat waar is van jou en aksieplanne in plek sit om te keer dat dit jou langer terughou?

Die tweede wet van termodinamika (‘n natuurwet) lui soos volg: ”Everything in the universe is running down, running out of energy, and becoming less organised and more disordered”. Kyk maar net na jou eie lessenaar of huis: dinge raak gewoonlik van self meer en meer deurmekaar. Dis waar vir ‘n geslote sisteem waarin daar geen eksterne insette is nie. So, om seker te maak dat ons nie stagneer en agteruitgaan nie, vra doelbewuste insette – van jouself en ook van ander mense. So hoe kry ons dit reg? Hier is ‘n paar gedagtes:

 • Ondersteuning van mense wat objektiewe insette en ondersteuning kan gee, soos kollegas, mentors, ‘n  coach, wyse raadgewers, professionele adviseurs.
 • Gereelde terugvoer want “Feedback is the breakfast of champions”. Verwelkom jy dit of beveg jy dit?
 • Persoonlikeontwikkeling: Opleiding, kursusse, seminare
 • Brein-rekkers: Ervaringe buite jou gemaksone of buite die bekende/normale

Met hierdie gedagtes volstaan ek vir eers, met die wens dat hierdie Lente vir jou ‘n belewenisvolle tyd mag wees – nie net oor die groei daarbuite nie, maar ook binne-in jou. En dat jy in alles die Here sal sien en ervaar!

Share