Nuusbrief 6 in 2012

Hoop dit gaan goed aan jou kant! Soms, as ons so effens af voel oor ons lot, is dit goed om net so bietjie om ons te kyk. Die laaste paar dae hier in die Kaapstad-omgewing is meer as 5000 mense dakloos gelaat weens storms en oorstromings. Dis wanneer jy ander se moeilike realiteite sien dat jy besef dat dinge soos ‘n dak oor jou kop, klere om aan te trek, kos om te eet, gesondheid, werk, opleiding en opvoeding nie vanselfsprekend is nie, maar groot stukke genade. Daarmee saam kom ons verantwoordelikheid om te help waar ons kan.

My Hollandse ouma het gesê: “wees jouself – dis al klaar gek genoeg”. Ek lees tans ‘n boek van Eckardt Tolle “A New Earth – create a better life”. Dit is nogal ‘n diep boek oor die “ego”. Hy beskryf hoe ons ego met sy verkleefdheid aan uiterlike en aardse goed  (geld, aansien, aanvaarding, sukses, status, “looks”, roem, aandag, sosiale en beroepsrolle), ons ware identiteit gekontamineer het. In argumente wil ons “reg” wees, en in ons eie oë beter, sterker, suksesvoller, slimmer as ander mense of ten minste “in” en aanvaarbaar. Ander kere het ons gekneusde egos wat sukkel om mislukking en verwerping te hanteer. Die gevolg is ‘n kunsmatige lewe om die ego lewend te hou en dat jy jou ware identiteit (en vryheid) verloor in ‘n web van kompleksiteit.

Dit maak sin as Jesus sê dat ons aan onsself moet sterf. Want dan word jy vry om die lewe te geniet en in nederigheid waarlik te lewe, om weg te gee en om te gee en lief te hê sonder om te wil hê en te kry. Ek het iets daarvan beleef toe ek ‘n klompie jare terug in ‘n krisis my werk bedank het, en daarmee saam my inkomste, invloed en status verloor het. Skielik was ek nie meer ‘n gemeenskapsleier nie, maar net mens, net Johann. En ek het ontdek dis oukei. Meer as oukei… Ongelukkig val ek dikwels weer terug in die lokval om sekuriteit en sukses te soek en dít my menswees te laat bepaal.

Mag ons ons ware identiteit (her)ontdek – buite-om die aardse goed. Dit begin by ‘n bewustheid van jou ego en dan ‘n keuse om ‘n ander pad te loop van nederigheid, eenvoud en egtheid. Interessant en wonderlik is dat jy dan juis vry raak om die aardse goed opnuut te waardeer en geniet sonder dat dit jou beheer.

Jesus het gesê: “Waar jou skat is, sal jou hart wees”. Jou skat is dit waaraan jy waarde heg / wat vir jou belangrik is – dit dryf jou hart. En jou hart (dryfvere, lewensuitkyk, emosies) bepaal jou aksies … en jou lewe. Mag dit goed gaan met ons harte!

‘n Klomp jare terug het ek en ‘n vriend in die mis verdwaal in ‘n nat en koue Drakensberg. Ons kaart en kompas het nie veel gehelp nie, want ons kon nie sien waar ons is nie. Later het ons in ‘n berghang kamp opgeslaan en oorgeslaap. Gelukkig kon ons toe die volgende dag ons pad uit vind. Soveel mense verongeluk in sulke omstandighede.

Deesdae besef ek hoe baie mense in die lewe en besigheid verdwaal, verkeerde besluite neem en opeindig waar hulle nie wil nie. In die “mistigheid” van vandag se morele, ekonomiese en politieke landskap is dit noodsaaklik dat ons innerlike kompas goed werk. Dit raak al hoe belangriker dat ons ons waardes uitklaar en ons gedrag doelbewus daarvolgens inrig, al is dit moeilik. Die afgelope twee weke het ek by drie geleenthede vir besighede prosesse gefasiliteer oor etiese waardes. Een geval was by ‘n direksie wat by ‘n kruispad gekom het oor hulle besigheid. Van hulle keuses was belangrike morele en etiese kwessies.

Iemand het dit só gestel: “If you don’t know what you are standing for, you will fall for every second thing...”. Ek wil almal wat hier lees aanmoedig om ‘n draai te maak op die volgende webwerf: www.unashamedlyethical.co.za. Daar is ‘n commitment-vorm. Teken dit gerus – dan sal jy weet waarvoor jy staan.

Een beginsel wat John Maxwell in sy boekie “There is no such thing as business ethics” voorstaan, is die “Goue Reël”: Doen aan ander soos wat jy wil hê ander moet aan jou doen. Anders gestel: Moenie aan ander doen wat jy nie wil hê moet aan jou gedoen word nie. Almal van ons wil bv. eerlik, deursigtig, regverdig, effektief, met integriteit en respek, met liefde en omgee behandel word. Ons wil nie bedrieg, mislei, besteel, ondermyn, afgebreek, gemarginaliseer en verneuk word nie.

Vriende, op hierdie diep noot groet ek. Sterkte vir jou uitdagings, veral as dit “mistig” raak. Hou koers en hou aan vorentoe gaan – so kom mens op goeie plekke uit!

Share