Nuusbrief 8 in 2011

Die afgelope paar dae was dit groot nuus dat ‘n koerant wat 168 jaar oud is, sy deure gaan toemaak weens skandalige gedrag. Hulle het mense se privaatheid geskaad deur in mense se stemposboodskappe in te breek. Dit lyk of sulke tipe skandes en skade in sowel frekwensie as impak toeneem. Onetiese gedrag en die gebrek aan lewens sonder gesonde waardes as basis vernietig lewens, gesinne en maatskappye en kan selfs lei tot resessies (weens oordrewe skuld en gierigheid) en die ineenstorting van ekonomieë (soos in Griekeland en Zimbabwe).

Ek het die afgelope paar dae verskeie kere op hierdie terrein in die markplek gewerk en het die voorreg om met een maatskappy baie reguit daaroor te praat. Die “waarde” van waardes wat in plek is, is dat mense mekaar kan vertrou en respekteer. Dit geld vir verhoudinge in ‘n huwelik en gesin, kollegas by die werkplek en ook verhoudinge met jou kliënte of verskaffers. Kan mense glo dat die inligting wat ek gee, 100% akkuraat is; dat ek sal betaal soos ek belowe; dat ek werk en produkte van hoë gehalte sal lewer soos ons ooreengekom het?

Iemand het opgemerk: as jy nie weet waarvoor jy staan nie, sal jy vir enigiets val. Ek moes myself afvra: weet ek regtig waarvoor ek staan en in hoe ‘n mate is ek bereid om waardes prys te gee ter wille van korttermyn-voordele soos inkomste of status. Kom ons maak hiervan seker. En laat ons onthou dat ons met die Here en sy verlossing en sy krag deur die Gees dit kan doen!

Die koerant Die Burger het my so twee weke gelede genader om myself uit te spreek oor wat professionele gedrag is. Dit is toe later netso opgeneem in ‘n artikel. My antwoord het basies daarop neergekom dat professionele gedrag gaan oor basiese gesindhede en waardes in die werkplek. Dit is veral dinge soos

  • Uitnemendheid en kundigheid in jou werk.
  • Eerlikheid en Betroubaarheid.
  • Sensitiwiteit saam met selfhandhawing.
  • Selfgemotiveerdheid sowel as interafhanklikheid in ‘n span.
  • Emosionele volwassenheid en goeie interpersoonlike verhoudinge.
  • Toepaslike kleredrag.

Dit is basiese goed wat mens eintlik tuis moet leer, maar waarmee so baie mense mee sukkel. En dit is basies dinge wat die Bybel ons leer ons as verloste kinders van die Here onder leiding van sy Gees behoort uit te leef.

Vandag wil ek ons almal, myself inkluis, uitdaag met die vraag: hoe sigbaar is ons waardes en professionaliteit by die werkplek en oral waar ons beweeg? Kan mense sien dat ons ambassadeurs van God se koninkryk is? Is ons werklik die beeld van Christus daarbuite: sy hande en voete en oë en ore…? Ek bid daagliks vir herlewing en werklike koninkryks-transformasie in Suid-Afrika,maar besef dit begin by ons, by jou en my. Kom ons weet waarvoor en vir Wie ons staan… en dan staan ons, al is dit moeilik en val die helde om ons!

Share

One thought on “Nuusbrief 8 in 2011”

  1. Baie dankie vir die goeie insig. As ‘n Pa van 2 seuntjies weet ek dat die een geskenk wat ek aan my kinders kan gee wat nooit van hulle weggeneem kan word nie, is om hulle te leer van waardes. Kennis van die waardes soos respek, eerlikheid, hoflikheid, gasvryheid, nederigheid, ens. is meer belangrik as enige ander aardse skat wat ek aan hulle kan gee. As gesin spandeer ons baie tyd aan gesprekke oor waardes. Gesinne is die bousteen van ‘n samelewing, en in my opinie is Jesus se opdrag duidelik: Leer jou kinders oor Jesus en die waardes waarvoor Hy gestaan het.

Comments are closed.