Nuusbrief 2 in 2019

‘n Produktiewe lewe

Dis so lekker hier in die Kaap om met my bergfietsritte op die plase te kan sien hoe die wingerde oor die laaste paar maande bot, groei, trossies maak en dan later geoes en gepluk word. Ek weet eintlik baie min van druiwe-boerdery af, maar hou dit nou al ‘n paar jaar met belangstelling dop.

Hierdie jaar het ek die volgende opgemerk:

  • Wild teenoor Gestruktureerd: Op party plase is daar wingerde wat toegelaat word om wild en relatief spontaan te groei. Dit word nie ingeënt, opgerank, vreeslik uitgedun nie. Maar die meeste plase se wingerde word in baie netjiese strukture opgebind, mooi uitgedun en gesnoei sodat die druiwe-trosse nogal spoggerig lyk as dit ryp word.
  • Snoei en uitdunning: Tussendeur word van die trosse uitgedun en heelwat daarvan – selfs soms goeie trosse – word voortydig afgesny. Op navraag het een van die plaasbestuurders vir my verduidelik dat hulle dit doen om die kwaliteit van die druiwe op ‘n bepaalde vlak te kry vir die wynmaak-proses. Dit is daarom ‘n keuse tussen kwantiteit en kwaliteit.
  • Lewe in konneksie: Dit is interessant om te sien hoe vining die takke, blare en trosse wat afgesny word, verdor en doodgaan. Alles wat lewe het ‘n toevoer van energie, voeding en suurstof nodig.

Omdat ek met mense in die markplek werk, het ek dadelik klomp toepassings gesien vir elkeen wat ‘n produktiewe lewe wil lei. Toets jouself gerus aan die volgende:

  1. Struktuur, orde en dissipline: Mense soos ek, hou van nature nie van baie struktuur, reëls, standardisering, prosedures en sisteme nie. Ons wil spontaan, ongestruktureerd en kreatief lewe. Maar juis die gebrek aan struktuur en dissipline word dikwels die beperking van ons kreatiwiteit en effektiwiteit, en lei tot onproduktiwiteit.

Met goeie struktuur en dissipline het jy ‘n baie groter kans op sukses en innerlike vrede. Dit sluit praktiese dinge in, soos beplanning, tydsbestuur, goeie kommunikasie, vroeg opstaan, ritmes en roetines, en ‘n gesonde leefstyl. En die mooi daarvan is dat binne struktuur kom kreatiwiteit tot effektiwiteit.

  1. Prioritisering en fokus: Jim Collins sê “Good is the enemy of great”. As jy te veel goeie dinge goed wil doen, sal jy baie min dinge op jou beste kan doen. Soms moet ons minder dinge doen en dit gefokus doen sodat ons ‘n paar dinge baie goed of op ons beste kan doen.

Dit is só dat dat “goed genoeg, (soms) goed genoeg is” as dit by minder belangrike dinge kom, soos hoe goed jou gras gesny is, of hoe skoon jou kar gewas is, en hoe aan die kant jou kantoor is (altans dis hoe ek oor sulke dinge voel). As dit egter kom by dinge soos my verhoudinge met my vrou en kinders, of die skryf van ‘n belangrike voorlegging of boodskap, dan is “goed genoeg” nie meer goed genoeg nie.

Maar dan het ek ook geleer dat “my beste” relatief is: die beste is relatief tot die omstandighede waarin ek is, gegewe my beskikbaarheid en beperkinge aan tyd en hulpbronne. Ons moet genade vir onsself hê. Perfeksionisme dreineer ‘n mens en beroof jou van jou vreugde, geluk en volhoubaarheid.

  1. Gekoppel aan die Bron: Op jou eie kom jy nie ver nie. Jy het ander nodig, veral die een “Gans Andere”, soos soms na God verwys word. Hier kom ek by dit wat Jesus in Joh 15:5 gesê het: “Wie in My bly en Ek in Hom, dra baie vrugte”. ‘n Verhouding met die lewende Here, ‘n lewe onder sy leiding en vanuit sy krag en wysheid, het ‘n baie groter kans op vrugbaarheid, sukses en vervulling van jou roeping en bestaansrede op aarde.

Ek wil voorstel dat jy jouself op hierdie 3 punte toets – miskien op ‘n punteskaal uit 10, of met ‘n persentasie. En dan vra jy jouself af: wat kan ek doen om dit te verbeter, wat moet ek ophou doen, en wat moet aanhou doen of beter doen of begin doen?

Baie seën en sterkte – ook met jou vrugbaarheid en produktiwteit op aarde as mens wat vir meer lewe as net vir vandag, geld, geluk of oorlewing!

Share