Nuusbrief 12 in 2018

‘n Leier van ‘n organisasie naby ons het onlangs selfmoord gepleeg. Hy was volgens sy binnesirkel baie besluitloos (“indecisive”), en die druk vir besluitneming van die mense om hom het net te veel geword. Die kollegas en gemeenskap is verslae en verward. Oor die jare het soveel onenigheid en konflik ingetree. Hoe tragies!

Een van die moeilikste dinge in my werk, is juis om maatskappye en spanne te help om saam in dieselfde rigting te beweeg. Dit verstom my soms hoeveel energie, tyd en geld verlore gaan by die gebrek aan sinergie, eenheid, belyning, samewerking, handevat. En dit veroorsaak enorme frustrasie en onenigheid. Ek ervaar dit soms ook binne ons eie span in ons besigheid, al is ons bogemiddeld toegerus om emosioneel intelligent te kan optree. En die ergste was onlangs vir my om te besef hoe ek self ook dikwels skuldig is.

Henry Ford het by geleentheid gesê: “If everyone is moving forward together, then success takes care of itself”. Dalk moet ons, vir duidelikheid, byvoeg dat almal saam in dieselfde rigting moet beweeg. Spreuke 30:27 lees “Sprinkane het nie ‘n koning nie en tog trek die hele swerm in formasie”. Deur die eeue heen het boere die krag van ‘n swerm sprinkane leer ken. Die punt van die spreuk is nie soseer dat hulle dit sonder leierskap doen nie, maar dat hulle in eenheid kan beweeg ten spyte van die afwesigheid van leierskap. Waarskynlik is daar iets dieper in hulle primitiewe aard en DNA wat hulle help om saam te beweeg.

Of dit Eskom, SAL, Suid-Afrika as geheel, of huwelike en gesinne is, oral sien ons die verwoestende impak daarvan as mense met mekaar in stryd is. En ook as leiers nie met goeie waardes en voorbeeld, sterk invloed en leierskap, duidelik en gedissiplineerd rigting gee nie.

Maar die teenoorgestelde is ook waar. Waar daar eenheid is, volg seën en vooruitgang. Hoe kry ons dit reg? Dink gerus saam met my, maar ek sien die volgende as van die dinge wat ‘n groot rol speel:

 1. Waardes en karakter: Ons waardes dryf ons lewensuitkyk en ook ons gedrag. As ons daaroor kan ooreenkom, het ons ‘n raamwerk vir ons gedrag en besluite, en kan ons mekaar aanspreeklik hou.
  • Ons het vroeër vanjaar ‘n 14-jarige dogter in pleegsorg geneem. Een van die eerste dinge wat ons gedoen het, was om op waardes ooreen te kom. Daarna kon ons saam uitwerk, hoe om ons gedrag daarmee te belyn. In ons geval was dit: Eerlikheid, Respek, en Behulpsaamheid. Dit werk goed!
  • ‘n Maatskappy waar ek konsulteer, het 4 mooi waardes geïdentifiseer: Eties, Samewerking, Resultate, en Innovasie (my woorde). Orals beleef mens by hulle hoe die waardes mense se gedrag en verhoudinge beïnvloed.
  • In ons land is ons grondwet en Ubuntu goeie pogings, waarop ons gerus baie meer kan voortbou.
 2. Rigting, visie, klarigheid en Beslistheid: Mense wil weet waarheen ons op pad is, waarvoor ons werk, wat ons probeer bereik, wat is die plan en padkaart? Een groot taak van ‘n leier is om saam met sy mense die pad te soek, en dan die mense in eenheid daarheen te verenig, te motiveer en te lei.
 • Brené Brown sê: “Clear is Kind. Unclear is Unkind”. Haar navorsing toon dat mense vandag duidelikheid verlang, al vra dit soms van leiers dapper en moeilike gesprekke. “Nice talk” en vermyding saai onsekerheid – en onsekerheid is ‘n teelaarde van baie ongelukkigheid en frustrasie.
 1. Spanwerk maak die droom werk. Nie almal is leiers nie, hoewel ons almal onsself moet lei en bestuur. En dan kan ons kies om saam met ander te werk, in plaas van teen mekaar. Maar daarvoor moet punt 1 en 2 hierbo in plek wees.
  • Spanwerk vra dat ons elkeen ons verantwoordelikheid en rol sal verstaan en opneem, en ons eie en ander se sterkpunte sal waardeer.
  • Maar spanwerk vra ook genade: ons is net mense, met sterkpunte én gebreke, suksesse én mislukkings. Kom ons erken waar ons verbrou het, en vra en gee genade en vergifnis vir mekaar. En kom ons help mekaar.

Aan elkeen wat in die komende maand so bietjie gaan uitspan: rus en kuier lekker. Ek dink ons kan almal weer ons seëning tel en kies om dankbaar te wees. Daar is, te midde van ‘n gebroke werklikheid, steeds só baie dinge wat reg en mooi en goed is. Mag ons veral met die Christusfees weer opnuut feesvier oor die grootheid van God se liefde, en met hoop die toekoms binnegaan.

Raak miskien bietjie stil en dink hoekom jy doen wat jy doen. En leef dan met hart, leef met betekenisvolheid (“meaning and purpose”), leef voluit, met rigting en fokus – dit is ‘n keuse!

Share