Nuusbrief 8 in 2018

Swak belyning (of misbelyning) vernietig huwelike, gesinne, organisasies en lande. Dit was die afgelope tyd hier in die Wes-Kaap hartseer hoe mense soos Helen Zille en veral Patricia de Lille in spanning en konflik kom met ‘n organsiasie waartoe hulle groot bydraes gelewer het. Soveel skade is aan hulle eie reputasie en dié van hulle politieke party gedoen.

Ons sien in ons land gereeld hoe mense in dieselfde organisasie, politieke party of span in verskillende rigtings trek en hoe teenproduktief dit kan wees. Dieselfde gebeur ook in besighede, skole, kerke en hospitale. Gebrek aan eenheid en belyning laat hope energie verlore gaan. En dit kan baie pyn meebring en selfs vernietigend wees. En in die proses word volgelinge, kliënte, lede, landsburgers teleurgestel, ernstig benadeel en afgeskeep.

Ek het dit ook my eie lewe eerstehands en persoonlik baie pynlik belewe hoe drome in skerwe spat, lewens ontspoor, en verhoudinge baie seerkry. Maar ek het juis in daardie tye ook baie geleer oor hoe organisasies, spanwerk en leierskap werk (en hoe dit nie moet werk nie). Deesdae help ek gereeld organisasies omdie volgende uit te klaar:

 1. Identiteit, Diferensiasie, Visie en Belyning: As ‘n groep mense saam ‘n dinamiese pad wil loop, moet hulle seker maak dat hulle die volgende vrae kan beantwoord:
  1. Wie is ons en wie wil ons wees?
  2. Wat wil ons bereik? Wat is ons missie of roeping: ons bestaansrede wat ons aspirasies en aksies dryf?
  3. Hoe onderskei ons onsself van ander organisasies wat dieselfde soort dinge doen?
  4. Wat is ons visie vir die afsienbare toekoms? Waroor droom ons? Wat is ons besig om te word? Wat is ons nie?
  5. Hoe kan ons almal belyn sodat ons saamwerk, mekaar help, en nie teen mekaar werk nie?
 2. Kultuur en waardes: Hulle sê mos: “culture eats strategy for breakfast”. En saam met kultuur (die manier hoe ons dinge doen), gaan ons waardes (wat vir ons belangrik is en waarvoor ons staan). Dit is kragte wat groot invloed uitoefen.
 3. Strategie, fokus en deurvoering: Dit is om ‘n duidelike plan te hê vir die pad vorentoe. Natuurlik kan en moet strategie gereeld aangepas word soos die realiteite verander. Maak ook seker dat die planne deur goeie operasionele bestuur tot aksie oorgaan en resultate bereik en gemeet word.
 4. Die regte mense op die bus (en die “verkeerdes” af van die bus af): As jy oor die vorige 3 punte duidelik is en dit duidelik kommunikeer, is dit soveel makliker om die regte mense aan te stel – want jy is seker wie jy is en waarheen jy op pad is, wat jy nodig het om jou doelwitte te bereik, en wie sal inpas en wie nie.
 5. Assimmileer, coach en leer die nuwe lede: As jy nuwe mense aanstel of deel van jou maak, al is hulle hoe kundig en vaardig, moet jy eers deur goeie induksie, sterk leiding en coaching, hulle help om met jou organisasie se hartklop en styl te belyn. Eers as hulle die nuwe manier van doen goed verstaan en bemeester het, kan hulle daaraan begin verbeter. En as jy deel word van ‘n nuwe organisasie, onthou om eers goed in te skakel voor jy met allerhande voorstelle en idees kom.

Alles wat hierbo staan, is ook van toepassing op huwelike en gesinne. Jy kan ook baie daarvan op jouself as individu van toepassing maak sodat jou energie en aksies belyn om die regte doel te bereik.

My of ons misbelyning destyds het my op ‘n nuwe lewens- en loopbaanpad gesit. Die grootste les wat ek egter geleer het, is dat die Here die finale sê het. Hy kan ons terugslae en mislukkings gebruik en omdraai om ‘n nuwe en dikwels beter “storie” te skryf. Hy is inderdaad ‘n God van tweede, derde en 10de kanse… Vandag is ek oneindig dankbaar oor die voorreg om te kan doen wat ek doen – ver bo my stoutste verwagtinge, en baie meer in lyn met my ware identiteit, gawes en roeping.

Mag jy meehelp dat die mense saam met wie jy op pad is, uitklaar waarheen julle op pad is. Bo alles: mag jy met jou denke, hart, aksies, tyd en geld belyn bly met jou ware skeppingsdoel en identiteit!

Share