Nuusbrief 4 in 2018

Die Engelse gesegde lui mos: “The road to hell is paved with good intentions”.  So klompie jare terug het ek die eerste eerste keer van die sogenaamde “execution gap” (deurvoer-gaping) gehoor. En toe het ek die volgende waarnemings begin maak:

 • Baie mense het mooi drome en ideale, maar dit lyk my net so 30% kom regtig daarby uit om dit voluit te verwesenlik. Dié wat dit deurvoer, het stories om te vertel en almal beny hulle.
 • Baie besighede het mooi strategiese planne, soms met slagspreke en waardes, ondersteun deur motiverende praatjies, maar min voer regtig die planne bevredigend deur. Einde van die jaar maak ons weer planne vir volgende jaar, maar min daarvan kom werklik tot sy reg.

Die gevolg is dat mense hulleself en hulle planne later nie meer ernstig opneem nie. Strategiese sessies word eintlik net droomsessies wat idealiste stimulerend en pessimiste frustrerend vind. Daar is altyd ‘n paar realiste wat verby die emosie kyk, die onrealistiese drome vergeet, en die uitvoerbare planne tot ‘n paar aksies verwerk, en dan tog iets regkry. Maar selfs hulle sal soms sê dis moeilik.

Kom ons vat nou die ideaal om jou liggaam weer in ‘n goeie toestand te kry met die regte gewig, fiksheid en gesondheid – want ek wil beter voel oor myself, beter funksioneer, ‘n beter beeld uitstraal ens. So, in coaching vra ek dan die mees voor-die-handliggende vrae, soos:

 • Hoeveel weeg jy nou, hoeveel wil jy weeg?
 • Hoe gaan jy weet dat jy fiks is: bv. hoe ver wil jy kan hardloop of fietsry en hoe vinnig? En wanneer wil jy daarby uitkom?
 • Wat is “gesondheid” vir jou? Hoe gaan jy weet jy is gesond(er)? Hoe meet jy dit nou en hoe sal jy dit meet as jy jou doelwit bereik het?

Hierdie soort vrae het egter ‘n paar probleme:

 • Dit is nog nie ‘n aksieplan nie.
 • Dit kyk na begin- en eindmetings (“beginning and lag-measures”), maar meet nie wat jy dag tot dag en deurlopend kan meet nie (“lead-measures”). Dit is immers nie die aksie om op die skaal te klim wat jou laat gesonder, fikser, skraler maak nie, maar eerder dinge soos: hoeveel en hoe en hoe gereeld jy oefen; wat en hoeveel jy eet en drink; wat jou kalorie-inname is. Dit is ook oefeninge wat jy kan doen.
 • Immers, as jy binne ‘n sekere tyd van punt A na punt B (bv. Kaapstad na Johannesburg) toe wil ry, moet jy mos weet hoe vinnig jy moet ry en waarmee, en hoe lank jy waar kan stop ens. Dieselfde met gesondheidsplanne en baie ander doelwitte.

So, hier is ‘n paar stappe as jy regtig in jou persoonlike lewe of jou beroep of besigheid planne en ideale suksesvol wil deurvoer:

 1. Doelwitte: Stel jou doelwitte so spesifiek, realisties, duidelik en meetbaar as moontlik met ‘n tydlyn by. Presies wat wil jy wanneer bereik?
 2. Plan / Padkaart: Maak seker jou plan en metode om doelwitte te kan bereik, is duidelik en prakties. Hoe gaan ek van hier tot daar kom?
 3. Paneelbord-metings (dashboard / lead measures): Presies wat moet jy daagliks of deurlopend doen om daardie einddoelwitte te bereik? Hoe gaan jy die vordering prakties meet?
 4. Uitvoering: Voer die plan deur en hou rekord van hoe jy die deurlopende metings bereik. Hoe lyk jou “dashboard”?
 5. Verantwoordbaarheid en Vier suksesse: Gee gereeld terugvoer oor die vordering – hetsy aan ‘n individu (of aan jou joernaal), óf by ‘n formele vergadering. Kyk terug en vier fees oor doelwitte wat wel bereik is.

So, moenie ophou droom nie. Maar belyn dit met God se ideale vir jou, en maak dan seker jy sit die drome oor in aksieplanne, en sit die aksieplanne oor in aksies.

Vir die Here is jou praktiese geloofsdade belangrik – só word dit sigbaar dat jy glo en gered is (Jak 2:26). Dis nie ons intensies nie, maar ons dade wat eendag in die lewe hierna beloon sal word (1 Kor 3: 10-15). Paulus sê daarom “Ek hardloop dan soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie” (1 Kor 9:26).

Share