Nuusbrief 4 in 2017

Hierdie nuusbrief is op alledaagse mense in die markplek gerig – manne en vroue, in kantore en plase en werkwinkels en kombuise, met groot en kleiner inkomstes. Vir almal sê ek: geseënde Paasfees! Ek dink Paasfees het vir mense soos jy en ek meer betekenis as bloot godsdienstig of kerklik…

Ongeveer 3 267 jaar gelede het ‘n klompie slawe (die manne alleen was so 600 000) ‘n wonderwerk ervaar. Op een nag is al die eersgeborenes van hulle onderdrukkers dood, maar die doodsengel het by hulle eie huise verbygegaan as daar bloed aan die deurkosyn was. Daardie nag het hulle die eerste Paasmaaltyd geëet. Ek hou van die Engelse woord daarvoor: Passover meal –  immers, die doodsengel “passed over”. Dit het hierdie mense se vryheid uit slawerny verseël – hulle het hulle Egiptiese oorheersers agtergelaat en hulle lewens was daarna nooit weer dieselfde nie. Alles het verander: hulle werk, blyplek, toekoms, geestelike lewe – en veral hulle identiteit: van “slaaf” na God se vrygemaakte mense!

Ons Paaslam is so 1280 jaar later “geslag” (27 n.C.) toe Hy sy lewe aan ‘n kruis gegee het sodat die ewige dood by ons kan verbygaan – vir dié wat in die Paaslam, Jesus Christus, glo. Hy is nie net dood nie, maar het ook uit die dood opgestaan om ons vryheid te verseël sodat ons vry van die skuld en mag en verwoestende houvas van sonde kan wees en die ewige lewe nou alreeds kan hê. Sy dood en opstanding is nie bloot ‘n historiese werklikheid nie, maar ook ‘n subjektiewe belewenis-werklikheid sodat ons lewens vir altyd daardeur geraak kan wees. En wanneer die historiese gebeurtenis ‘n subjektiewe belewenis word, dan verander jou menswees, jou lewenstatus, jou lewensuitkyk, jou benadering tot die wêreld om jou en jou alledaagse werk. Jy hoef ook nie meer net te oorleef nie, maar kan kies om voluit te lewe!

Juis in hierdie tyd van ons land met al sy politieke en ekonomiese uitdagings is dit belangrik dat ons as manne en vroue ons nuwe identiteit en lewensdoel moet verstaan. Ons is vrygemaak en nuutgemaak om in hierdie wêreld ons roeping te kan vervul – nie net om ‘n goeie lewe te hê nie of as slawe van ons omstandighede vas te byt nie, maar om as geliefde kinders van die allerhoogste God, ligdraers en sout (smaakgewers), of te wel, verskilmakers in die wêreld te wees.

Na president Jacob Zuma se parlementskommeling en die land se finansiële afgradering na Rommelstatus, was (is) baie van ons verstaanbaar gefrustreerd, aggressief, benoud en miskien selfs angstig. Sommiges het gevra of ons nie maar die land nou moet verlaat nie. Om bloot te hoop als sal weer beter gaan, klink nogal naïef.

Belangriker vrae is egter proaktiewe vrae wat voortspruit uit jou nuwe identiteit: Hoekom is ek hier? Waar wil God my nou hê? Hoe kan ek as bevryde koninkryksburger tydens my kort lewe in hierdie wêreld maksimum-impak maak? Hoe kan ek die werk wat Jesus gedoen het om God se koninkryk te laat kom, voortsit?

Mag jy Paasfees verder met jou die jaar in vat. Mag jy met Paasfees saam met jou werk toe vat en die verskil dáár maak. Leef met Paasfees in jou hart en in jou doen en late in Suid-Afrika – al is die land meer so “nuut” nie, kan jy nuut lewe. En daar is baie dinge wat jy kan doen: op jou eie en saam met baie ander bid, swaarkry-mense help, die hoop van die evangelie bring, opbouend praat, brue bou, meer na jou medeburgers luister as wat jy vinger wys en veroordeel, moed inpraat. Só kom die koninkryk van Jesus, die konkryk waarvoor Hy gesterf en opgestaan het.

Mooiste seënwense – mag dit elke dag Paasfees in jou lewe wees. Die ergste sal jou nie toekom nie want die doodsengel het by jou verbygegaan. Lewe daarom voluit!

Share