Nuusbrief 9 in 2016

Een van die kursusse wat ek in die markplek aanbied gaan oor “Your Inner Compass” (jou innerlike kompas). Dit handel eintlik oor Spirituele Intelligensie (SQ). Anders as wat sommiges verwag, gaan dit nie soseer oor jou “godsdienstigheid” (religion) nie. Dit gaan meer oor dinge soos jou karakter, waardes en etiek, en dit wat jou deurdra as jou lewe deur ‘n storm gaan. En dan nog dieper: jou lewensdoel (purpose of life) en dit wat jou lewe sin en vervulling gee. Hoe jy onthou wil word, watse nalatenskap (legacy) jou lewe sal hê wanneer jy nie meer hier is nie – met ander woorde, die verskil wat jy wil maak in die tyd tussen jou geboortedatum en jou sterfdatum.

Dit is interessant dat impakmakende leiers soos Mahatma Ghandi, Nelson Mandela en Martin Luther King  nie soseer onthou word vir hulle leierskapvaardighede of intellek nie, maar dat hulle lewens vir “iets groters” gestaan het. En leiers soos Robert Mugabe, Bill Clinton en selfs ons president, mnr. Jacob Zuma, word gesien as mense wie se morele kompas hulle in die steek gelaat het. Jou SQ bepaal tot in ‘n groot mate jou sukses as mens en hoe ander jou sal onthou.

Ek is anderdag vroegerig besig om die MD van ‘n internasionale maatskappy te coach, toe ‘n junior sekretaresse anderkant die glasvenster verbystap. Hy het haar gou nadergeroep en vir twee koppies koffie gevra. Toe sy later met die koffie terugkom, vra hy, tot haar en my verbasing, nedering om verskoning: “ek is so jammer dat ek vergeet het om jou te groet voor ek vir koffie gevra het – dit was verkeerd vir my, want jy is vir my belangrik”. Dit kom ook uit in sy onderhandelinge: hy sal altyd seker maak die ander persoon kry voluit sy deel of meer. Eerlikheid, integriteit, betroubaarheid en geloofwaardigheid is vir hom ononderhandelbaar. Hierdie jaar word twee van sy werknemers pa – sy geskenk was ‘n hobbelperd wat hy met sy eie hande gemaak het. Hierdie grootbaas het vir my gesê hy is nie ‘n gelowige nie (not religious), maar ek weet hy is diep spiritueel, meer as baie “kerkmense”.

Die volgende vrae is vir ons elkeen belangrik:

  • Leef ek waarlik of oorleef ek net?
  • Is ek ‘n “vatter” (taker) of  ‘n gewer (giver)?
  • As ek die voorreg het om 80 jaar oud te word en ‘n partytjie hou om dit te vier, wat sal ek graag wil hê moet my vriende en familie oor my lewe sê?
  • Wat is my kernwaardes?  (Waardes is dit wat vir my waardevol is, dít waarvoor ek staan al is dit moeilik.)
  • Hoe tree ek op as niemand sien of daarvan sal weet nie?
  • Dink ek net oor my eie voordeel, die korttermyn-wen, of dink ek aan die werklike gevolge en hoe dit ander en ons planeet raak?
  • Doen ek aan ander soos ek wil hê ander moet aan my doen?
  • En kan ek eerlik voor God en mense sê: ek is trots op die manier waarop ek lewe?
  • Het my lewe waarlik sin en betekenis? En: wat gee my lewe sin en betekenis?

Gewoonlik lei ek mense deur ‘n proses om hulle eie waardes te ontdek. En daarna gaan die proses daaroor om te kyk hoe ons elkeen ons lewens nog meer daarvolgens kan lewe. Dit is mos belangrik vir ons innerlike vrede en vervulling dat ons ons doelwitte en aksies belyn met ons diepste waardesisteme.

Aan die etiese kant is van die vraagstukke soms baie uitdagend. Is ek bereid om die “fluitjie te blaas” as ek sien ongerymdhede vind plaas, mense word onregverdiglik bevoordeel of benadeel, van die onderhandelings is onder die tafel, ontoepaslike “persentjies” word gegee? Of kyk ek maar anderpad? Hoe hanteer ek my personeel: kry mense regverdige vergoeding, of betaal ek my mense of my huiswerker en tuinier so min moontlik? Gee ek (betaalde) kraamverlof, en gee ek genoeg daarvan? Praat ek altyd die waarheid? Onderhandel ek eerlik en deursigtig sodat mense graag weer met my wil besigheid doen?

Om eties te lewe, beteken natuurlik nie dat ek veroordelend, vingerwysend en hiper-krities teenoor ander en wetties raak nie. Dit beteken eerder dat ons mekaar met baie genade reghelp en aanmoedig om die regte dinge te doen. Waarheid en genade gaan saam.

Miskien moet ons elkeen vir onsself afvra: hoe hoog is my Spirituele Intelligensie? En wat kan ek doen om nog meer volgens my “innerlike kompas”, maar ook veral die Bybel as my “uiterlike kompas” te lewe?

Ek glo dis veral ook hier waar ons die Here nodig het. As mens is ons van nature selfsugtig en selfgesentreerd. In Christus word ons vrygemaak om ‘n nuwe lewe te kan lewe, ‘n eerbare lewe van betekenis. En deur die Heilige Gees word ons daarvoor toegerus en bekragtig.

Mag jy só lewe dat jy met reg trots kan wees op jou lewe, en ook dat God oor jou mag glimlag!

Sterkte vir die uitdagings op hierdie terrein – mag jy dit in positiewe geleenthede omskep!

Share