Nuusbrief 11 in 2015

Die studente-betogings het baie van ons geruk. Aan die een kant het ons simpatie met hulle en die probleme wat hulle uitwys, aan die ander kant maak die vandalisme, geweldadigheid en finansiële uitdagings ons bekommerd. Een ding wat ek besef het, is dat ek mooi moet luister. Jongmense, swart én wit, het kom sê daar is groot fout met hoe ons land werk en gelei word.

Miskien moet ons meer luister. Dalk moet ons hulle vra om saam te dink oor hoe ‘n toekomstige, beter Suid-Afrika kan lyk. Maar dit sal vra dat ons almal moet loskom van ons eensydige en dikwels selfsugtige persepsies en strewes. Ek wonder nogal hoe sien die Here die ideale Suid-Afrika met al die mense wat hy gemaak het en liefhet.

By ‘n onlangse konferensie (Willow Creek se GLS) het ek dit my getref hoe maklik ‘n mens jou soepelheid, dinamika en relevansie in die lewe kan verloor. Dit wat vandag werk, is môre of oormôre oneffektief om die nuwe vrae en behoeftes aan te spreek.

Soos ons ouer word, val ons gemaklik terug op ons ervaring en kundgheid – met dikwels ou antwoorde vir nuwe vrae. Natuurlik bring die jare (meestal) die groot voordeel van meer kennis, wysheid en insig. Die probleem kom in as jy vasval en terugval op die verlede, met ongetoetste aannames leef en ophou leer en groei; wanneer jy meer opinies, antwoorde of raad gee as om nuuskierig te wees en vrae te vra; as jy te gemaklik word sodat jy blind raak vir die werklikheid om jou – met al sy nuwe geleenthede en avonture. Dan word jy een dag jy wakker en voel jy jou ontnugter en ontuis in die wêreld om jou want jy het verstok agter geraak. En leef maar voort in jou eie kokon…

Liz Wiseman het onlangs die boek geskryf: Rookie Smarts: why learning beats knowing in the new game of work. Sy moedig ons aan om weer in “rookie-mode” te kom, maar ook om die “nuwelinge” en ” jeugdiges” om ons te waardeer en hulle toe te laat om kreatief dinge voor te stel en te ontwikkel terwyl jy self uit die pad uit kom. As ervaring en ontdekking saamkom, het jy ‘n wenresep. Kyk gerus na ‘n oulike clip: https://www.youtube.com/watch?v=Y5SNjVTgJgo.

In lyn hiermee het Bill Hybles by dieselfde konferensie aangetoon dat daar volgens sy verstaan veral 5 dinge is, wat ons kan weghou van suksesvolle leierskap. Toets jouself gerus hieraan:

  1. Gebrek aan “Grit”. Dit is die vermoë om wanneer die dinge rof raak om jou, vas te byt en deur te druk. Moenie in die middel van ‘n proses tou opgooi nie, maar druk deur. Bou aan jou eie “grittiness” deur jouself goed te bestuur en fiks te bly, aan te hou leer, goeie ondersteuningsisteme in plek te hou.
  2. Persoonlike of innerlike Bewustheid (awareness). Wonde in die verlede kan onbewustelik my emosies, gedrag en besluite in die hede beïnvloed. dit help om van die wonde bewus te wees, nie toe te laat dat dit jou pootjie nie, en om sover moontlik genesing te kry. En nog iets waarvan ons bewus moet wees, is dat ons elkeen ons blindspots Ja, ek en jy ook… Hoor mooi as mense dit uitwys.
  3. Gebrek aan Vindingrykheid (resourcefulness). Dit is om ‘n planmaker te wees. Om moeilike uitdagings en probleme kreatief en innvorend te hanteer wanneer daar nie bekende paaie is nie.
  4. Selfverloënende omgee vir ander. Om te dien en waarlik lief te hê, maak die lewe betekenisvol. Te veel mense leef narsisties vanuit en vir hulle eie wêreldjie, net vir hulleself, hulle eie glorie en vooruitgang. So vervreem jy jouself van ander en die lewe self.
  5. Sin en Betekenisvolheid. Dit is nie nét die WAT en die HOE van ons werk wat belangrik is nie,maar ook die HOEKOM (the deeper Why). Die gevoel van sinvolheid gee die huppel in jou stap, en vervuldheid. Blykbaar het Jack Welch onlangs gesê CEO’s moet eintlik CMO’s word = Chief Meaning-giving Officers.

Ek het die vyf punte in meer as 20 een-op-een coaching sessies vir mense genoem. Veral die 5de punt het baie gesprek uitgelok. Dit is interessant hoe baie van ons net werk omdat ons rekeninge moet betaal. Daar is beslis dieper sin in jou lewe. Soos ‘n apteker wat opnuut besef dat hy nie net medisyne en “goedjies” verkoop nie, maar kliënte bedien deur hulle met die regte medikasie te help om gesonder en gelukkiger lewens te lei. Hoekom lewe en werk jy?

Mooiste wense vir die laaste avonture en geleenthede van die jaar. Kom ons lewe soepeler met leergierige denke, liefdevoller met omgee-harte, en sinvoller vanuit ‘n lewende gees met lewensdoel. En kom ons maak die werkjaar op ‘n hoogtepunt klaar.

Hiermee groet ek eers – tot DV volgede maand.

Share