Nuusbrief 6 in 2015

Tydens my ontbyt in ‘n gastehuis merk ‘n senior persoon in ‘n konstruksiemaatskappy teenoor my op: “Construction is simple. We are the ones that complicates it”. Ek onthou dat Leo Buscaglia dieselfde oor die lewe gesê het: “Life is simple. We are the ones that complicates it.” Ons lewens raak ingewikkeld wanneer dinge soos ego’s, kleinserigheid, verdraaide waardes, leuens, korrupsie en ander onetiese gedrag, asook misverstande en swak kommunikasie, en onduidelike verwagtinge dit moeilik maak om mekaar te vertrou en saam te werk.

Dit was die afgelope maand weer vir my interessant om te sien hoe mense sukkel om saam te werk. Een van die “buz-words” deesdae is “collaboration” wat in die organisasie-ontwikkelingswêreld meer beteken as net samewerking. Hier gaan dit daaroor dat mense oor verskillende departemente en vlakke van senioriteit heen hande vat en netwerk om mekaar te help om suksesvol te wees. Immers, die voordele om saam te wen, is soveel meer en beter as om alleen te wen.

En dit is baie keer in hierdie “spasie” tussen mense waar ek deesdae my brood en botter verdien – nie soseer slim modelle en nuutste navorsing nie, maar net om mense te help om hulleself te vind, en dan mekaar in hulle verhoudinge te vind en emosioneel meer intelligent en volwasse te wees. En dan in die proses ontdek ons opnuut waaroor ons aardse lewe eintlik gaan.

Maar dit was veral interessant om in die werkplek te sien hoe ook senior leiers die basiese en voor die hand liggende beginsels vergeet. Kom ek noem so ‘n paar:

 • Dissiplinêre prosesse en lê van klagtes, moet altyd die laaste uitweg wees.
 • En om agter sy rug oor ‘n kollega se gedrag te kla by ander kollegas, is niks minder nie as skinder en klik.
 • Wanneer iemand jou of iemand anders benadeel, is die regte pad om ‘n afspraak te maak sodat julle die saak rustig kan deurpraat.
 • Hierin moet jyself die verantwoordelikheid neem en nie wag tot die ander persoon aan jou lyftaal of deur iemand anders agterkom jy is kwaad of ongelukkig nie.
 • As jy sien jou gedrag het iemand anders ontstel of seergemaak, is dit eweneens jou verantwoordelikheid om ‘n afspraak te reël om dit uit te praat. En wees bereid om gou “jammer” te sê, al is dit net omdat jy verkeerd oorgekom het.
 • Baie belangrik: moenie ‘n saak in die hitte van die oomblik probeer oplos nie. Emosionele mense dink nie meer so helder en skerp nie – emosie verlam jou denkvermoë.
 • Dit is baie belangriker om die verhouding te herstel as om die argument te probeer wen of te probeer reg wees of ‘n punt te bewys.
 • “Nice Talk” is om isues te vermy en help nie om dinge uit te praat nie. “Tough Talk” maak mense net seer en emosioneel. Dialoog, waar ons rustig na mekaar luister, probeer verstaan en oplossings soek, help baie meer.
 • Gewoonlik word verhoudinge wat baie seergekry het, net behoorlik herstel wanneer ons eers dieper en na-binnetoe gaan, voor ons vorentoe gaan. Dikwels moet ons
  1. Ons eie verkeerde persepsies, emosies en gewoontes/gedrag erken en laat vaar (“let go”);
  2. Eers dan kan ons onsself kan oopstel vir meer opbouende persepsies, emosies en gedrag (“let come”).
 • Behalwe om eerlik te luister, moet jy jouself vir so ‘n gesprek instel om respek en waardering vir die ander een te wys, verantwoordlikheid te vat, saam oplossings te soek en psitief en kalm te bly.
 • As julle nie een-op-een die saak kan uitsorteer nie, is dit raadsaam om iemand te vra om dit te fasiliteer en julle te help om mekaar te hoor en oplossings te soek.
 • Wanneer die saak nie opgelos kan word nie, of die ander persoon kwaadwillig of onversetlik optree, of met verkeerde gedrag voortgaan, moet jy formele prosesse by die werk of die organisasie volg. As dit ‘n kliënt of verskaffer buite jou organisasie is, moet jy soms die verhouding beëindig. Maar steeds moet jy vergewe en dit agter jou sit en aanbeweeg.

In Romeine 12:18 lees ons “As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.” En Jesus het gesê: “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word” (Matt 5:9).

Mag jy ‘n vredevolle en vreugdevolle maand beleef. Mag die winter nie jou emosionele temperatuur en klimaat bepaal nie, maar mag jy met jou optimisme en medemenslikheid sonnigheid en warmte bring waar jy gaan.

Hiermee groet ek vir eers!

Share