Nuusbrief 5 in 2015

Die afgelope maand het ek opnuut besef hoe belangrik karakter en waardes is. Dit maak dat ons mekaar kan vertrou en ‘n pad saam kan stap. Wanneer vertroue ontbreek, voel dit onveilig en is samewerking baie moeilik.

‘n Sterk opkomende leier in wie baie belê is en wat nou al 8 maande deur my gecoach is, is afgedank omdat hy van die maatskappy se produkte gesteel en verkoop het, en toe ook gevang is vir dronkbestuur. Die hartseer is dat hy, volgens sy eie getuienis aan my, ‘n jaar of wat terug tot bekering gekom het en besluit het om sy lewe reg te ruk, kerklik betrokke te raak, sy gesin goed te lei, ‘n goeie eggenoot te wees en sy werk goed te doen. Wat ‘n skok en teleurstelling vir so baie mense wat na aan hom gelewe het en hom vertrou het!

Met keuringsprosesse kyk ons gewoonlik na twee dinge (1) Competence (ervaring, kennis, vaardighede en dan ook persoonlikheid) en (2) Commitment (motivering, dryf, selfvertroue, energie). Met ander woorde KAN hy die werk doen, en WIL hy die werk doen.  Gewoonlik kom jy ver hiermee. Maar daar is in Engels ‘n derde woord wat met ‘n C begin, wat nog belangriker is: Character.

Wat my egter nog meer opgeval het in bogenoemde afdankingsproses, is hoe sy werkgewers hom afgedank het. Hulle het gewys hoe mens aan die een kant reg en geregtigheid laat geskied deur korrekte dissiplinêre prosesdures te volg, maar het dit aan die ander kant met die grootste respek en omgee gehanteer – soveel só dat toe die afdanking aan die res van die personeel aangekondig is, dit letterlik met trane gepaardgegaan het. Hulle het gekommunikeer dat hulle sy vermoëns en energie waardeer en vir hom omgee, maar dat die maatskappy-waardes dit onmoontlik maak om hom in diens te hou.

Die uiteinde van die deursigtige proses was dat die maatskappy se mense hulle waardes (soos integriteit, verhoudinge, respek en uitnemendheid) nog beter verstaan en waardeer, maar tegelykertyd ook nader aan mekaar beweeg het.

Hierdie gebeure maak dat ek myself afvra: hoe betroubaar is ek as die versoekings kom, die nood druk, en niemand kyk nie? Ons waardes is dit wat vir ons waardevol is, dit waarvoor ons staan en ons besluite en gedrag bepaal. Dit is een ding om mooi waardes te onderskryf (met ons koppe saam te stem), maar iets anders om dit prakties uit te leef – veral as dit moeilik is. Ons almal is feilbaar en daarom is dit paslik om elke dag te bid: “laat my nie in die versoeking kom nie…”.

Maar as mense so feilbaar is, bring dit ons ook by die kwessie of dit veilig en sinvol is om ander mense te vertrou en in die werkplek vir hulle om te gee? In bogenoemde geval is Alfred Lord Tennyson aangehaal: “It is better to have loved and lost than never to have loved at all”. En dit is die waarheid: verhoudinge bou is ‘n risiko en ons word soms erg terleurgestel, maar sonder verhoudinge en liefde is die lewe leeg. Onthou dat selfs Jesus deur een van sy dissipels verraai is, en tog het Hy hom met liefde gehanteer. Die lewe op aarde is nie ‘n solo-vlug nie, maar ‘n pad saam met ander. Op hierdie pad moet ons baie geduldig wees en vergewe, maar ook wys wees en onderskei wie ons in die span kan hê en wie nie.

Ek groet met die aansporing: kom ons leef en werk só dat mense ons waarlik kan vertrou en dat ons bo alles die Here eer!

Share