Nuusbrief 2 in 2014

My seun skryf op sy facebook: “Ek weet nie waarom almal so geskok is oor die DA/Agang ding wat nie gewerk het nie – ek is meer geskok oor die foto van twee middeljarige tannies wat mekaar soen op die voorblad van koerante. Never kiss on the first date!”

He-he… Ja, snaaks maar dit is hartseer as verhoudinge so skeefloop. Die een beskuldig die ander een van ‘n “gereëlde huwelik”; die ander een verwys na die ex-kollega as “onbetroubaar”. En tog is hulle vir jare al vriendinne. Wat leer mens hieruit? Tog sekerlik meer as wat ons in die media hoor: “almal maak foute” en “nie alle risiko’s werk uit nie”. Ek dink hier is nog ‘n paar lesse wat mens in jou persoonlike én besigheidslewe kan toepas:

  • Alle mense is in ‘n mindere of meerdere mate eensydig in hulle verstaan van die “waarheid” en “werklikheid”. Ander mense sien beslis nie die werklikheid presies soos jy dit sien nie – en jou siening is ook heel waarskynlik nie 100% akkuraat nie.
  • Oppas vir oorhaastige opportunisme en ongegronde optimisme en idealisme – om ‘n verhouding te maak werk, vra meer as dit. Neem tyd om mekaar en die realitiete te leer ken. Geen “huwelik” (ooreenkoms) is duisend keer beter as ‘n huwelik waardeur mense in die openbaar seerkry.
  • Praat dinge deur en maak seker dat julle genoeg gemeenskaplike gronde het vir die verhouding wat julle beoog. Neem tyd om mekaar en mekaar se behoeftes te ken.
  • Voor jy hande vat en dit openbaar maak, maak seker dat al die partye 100% op dieselfde bladsy is en dat almal dieselfde prentjie het oor wat die ooreenkoms en die beoogde pad vorentoe behels.
  • Moenie oorhaastig die “huwelik” aankondig nie.
  • Maak seker dat al die belanghebbendes, kinders, partylede of wie ookal direk geraak word, ingelig is en, waar nodig, geraadpleeg word. Mense hou nie van gedwonge veranderings nie, veral nie in verhoudinge nie.
  • Om ‘n ooreenkoms te sluit, is dikwels moeilik. Die eintlike uitdaging is egter om dit te maak werk.
  • Om ‘n gebroke verhouding en seerkry te herstel, is baie moeiliker as om dit te voorkom. Ja, voorkoming is beter as genesing.

Nou iets anders. Verlede maand het ek genoem dat ons in ‘n wêreld leef waarin al meer mense aan aandag-afleibaarheid ly. Ons word verlei om met soveel dinge gelyktydig besig te wees en soveel dinge onderbreek ons aandagspan dat ons nie meer kan fokus nie. Jy raak “dun gesmeer” oor soveel dinge en vergeet wat werklik belangrik is. Dit verlaag ons werkende (operasionele) IK en daarmee saam verlaag dit ons vlakke van  besluitneming, probleem-oplossing, kreatiwiteit en effektwiteit. En uiteindelik maak dit ons moeg en steel ons lewensvreugde en -vervulling. Dis waar wat hulle sê: “Less is more”. ‘n Oorvolgepakte dagboek is ‘n kortpad na uitbranding of mislukking en pyn.

Op grond van neurologies (brein-) navorsing meen Henry Cloud die oplossing hiervoor lê deels daarin dat jy met tye (1) baie sterk moet besluit waarop jy nou moet fokus (of konsentreer); (2) jouself doelbewus moet afsluit van die dinge waarop jy nie nou moet fokus nie; en (3) onthou om te doen wat jy moet doen om aan te hou fokus. In byvoorbeeld vergaderings word baie meer bereik as ons (1) bly by die onderwerp of doel van die vergadering; (2) ander irrelevante gesprekke vermy; en (3) só met mekaar praat én luister dat ons effektief kan verstaan en vorder totdat ons ‘n goeie besluit(e) geneem het.

Behalwe dat ons moet weet waarop ons nou, vandag, hierdie week moet fokus, help dit ook baie vir jou langtermyn-sukses as jy vorentoe kan kyk en weet waarby jy teen die einde van die jaar of oor 5 jaar wil uitkom. Laat die Here en jou logiese, gesonde verstand jou daarin lei. Anders loop jou tyd en energie en talente die hele wêreld vol, maar maak nêrens impak nie.

Terug by die twee tannies wat in die openbaar gesoen het: as hulle nou te lank tyd gaan spandeer aan nabetragting oor dit wat in die verhouding skeefgeloop het, gaan beide partye ernstig veld verloor. Hulle sal nou moet her-fokus en die ander kwessies (vir eers) eenkant toe moet skuif.

Mag dit goed gaan met jou verhoudinge: draai die ander wang, wees bereid om “jammer” te sê, hoor en luister mooi, en geniet die mense vir wie jy lief is. Bly gefokus en doen dit waartoe die Here jou nou roep.

Kom ons bid maar elke dag vir die wysheid, krag en genade om dit te mag doen!

Share