Nuusbrief 8 in 20013

“Resilience” (in Afrikaaans:  veerkragtigheid) is ‘n term wat toenemend in die besigheidswêreld gebruik word. Dit is jou vermoë om aan te pas, terug te bons of te herstel wanneer terugslae, veranderinge, teleurstelling, kritiek of probleme oor jou pad kom. In ons huidige samelewing met al sy kompleksiteite, oorlading van inligting, vinnige veranderinge en moeilike ekonomiese omstandighede kan veerkragtigheid jou nie net help om te oorleef nie, maar om gelukkig en gesond te funksioneer en sukses te bereik.

Verlede week was die Nederlander, Paul Donders (ja dis die man se van) van Xpand, in Suid-Afrika om ‘n werkwinkel hieroor aan te bied. Baie van die dinge wat hy aangeraak het, is sake waaroor ek al in hierdie Grace2Grow briewe geskryf het. Volgens hulle navorsing is veral 7 faktore die basiese boustene wat veerkragtige mense die voorsprong gee. Kyk gerus hierna en evalueer jouself op ‘n skaal van 0 tot 10:

  1. Vrede met jou verlede: As mens nie jou verlede erken, aanvaar en omhels nie, is dit baie moeilik om jou hede te geniet en ‘n betekenisvolle toekoms te skep. Gaan gerus terug na die laaste 20 jaar en onthou die hoogte- en laagtepunte. Watter lesse het jy daaruit geleer en watter sterkpunte van jouself onderstreep dit? Wie moet jy vergewe en wat moet jy agterlaat?
  2. Realistiese Optimisme: Mense met ‘n positiewe toekomsverwagting lewe met gesonde hoop en stel hulleself doelbewus oop vir nuwe ervarings. “You need hope to cope” sê Rick Warren. Oor-optimisme of onrealistiese optimisme lei egter tot teleurstelling en moedeloosheid.
  3. Oplossing-geöriënteerdheid: Dit help nie om probleme weg te wens, daarby vas te hak of boedel oor te gee nie. Kyk jou probleme in die oë, probeer die oorsake daarvan te analiseer, en ontwikkel dan werkbare oplossings daarvoor. Joyce Meyers sê jy moet vir jouself oor terugslae sê “dis hoe dit is” en dan doelbewus plan maak om dit positief te hanteer.
  4. Gebruik jou Vaardighede: Veerkragtige mense ontdek en gebruik hulle sterkpunte om ander te dien en impak te maak. Dit versterk jou selfvertroue en ‘n gevoel van betekenisvolheid.
  5. Dissipline: Beheer oor jou denke, emosies en gedrag is deel van goeie self-bestuur. So ook die vermoë om kort-termyn satisfaksie op te offer ter wille van jou langtermyn-doelwitte. Gesonde lewensgewoontes, soos 7-8 ure slaap per nag, gereelde oefening en gesonde eetgewoontes, maak jou weerbaar teen die uitdagings van die lewe.
  6. Selfbewussyn, Selfvertroue en Passie: Mense met veerkragtigheid monitor hulleself, glo die lewe is die moeite werd en dat hulle ‘n betekenisvolle verskil kan maak. En verder streef hulle daarna om hulle passies en drome uit te leef.
  7. Gesonde Menseverhoudinge: Veerkragtige mense is gemaklik met hulleself en ander. Hulle het met verskillende soorte mense verhoudinge, gee om vir ander, is sensitief en empaties oor ander se emosies. Hulle liefde maak dit vir ander maklik en lekker om by hulle te wees en saam met hulle te lewe.

Ek weet nie van jou nie, maar hier is beslis ‘n paar dinge waaraan ek sal moet werk. Dit help natuurlik nie om jouself te gaan veroordeel oor die punte waarin jy nie so sterk is nie. Ons moet liewer dit eerlik erken en ‘n “oefen-program” uitwerk wat ons kan help om daardie punte beter te maak. Die lewe is immers ‘n groei-proses.

Blykbaar kan iets eenvoudigs soos om jou slaap-patrone te verbeter jou lewenskwaliteit aansienlik laat toeneem – dit bevorder jou fisiese en emosionele gesondheid en verhoog jou energievlakke en vermoë om kreatief te wees. En die goedkoopste maar baie goeie terapie vir baie emosionele probleme is deelname aan sport (en hier tel sport-kyk nie).

Vir my help dit ook om my verhouding met die Here sterk te hou, wetende dat te midde van al die terugslae hou Hy my in sy liefde vas. Daarom kan ek in gebed en vertroue alles vir Hom gee en die dinge saam met Hom hanteer. Dit bring vrede en rustigheid in my hart en gee my moed vir môre!

Sterkte vir jou uitdagings! Mag jy daardeur groei en elke keer anderkant sterker, beter en gelukkiger uitkom!

Share