Nuusbrief 6 in 2013

Verlede Sondag het ek en my gesin ‘n week laat Vadersdag gevier – ons moes dit koördineer met die kinders se programme. Hulle het vir my ‘n groot kaartjie gegee, met foto’s en persoonlike briefies van waardering. Dit laat mens klein, maar dankbaar voel. Ryan, ons “leen-kind” wat tydelik by ons bly het my bedank vir my “pa-skap” oor hom en dat hy deur my die Here kon leer ken. Mooier woorde kon ek nie van hom hoor nie. Dis genade! Mag die Here die pa’s onder ons gebruik om ons eie en ander se kinders aan die Vader van vaders (die beste, grootste Vader) voor te stel en in ‘n verhouding met Hom te begelei.

Op ons Vadersdag, met ons gesamentlike ontbyt, het ek gevra vir ‘n spreekbeurt. Ek het elk van die 4 kinders se gawes, potensiaal en persoonlikheid erken, gesê dat hulle elkeen spesiaal is en hoekom, en (met die Here se hulp) elkeen so spesifiek moontlik aangemoedig om die meeste te maak van sy/haar lewe. Dit was baie spesiaal met mooi impak. Wat ‘n genade! Probeer dit gerus as jy die geleentheid kry met die seuns en dogters in jou invloedsfeer.

Na alles, toe ek daaroor nadink, het ek op my eie gebid dat die Here al die baie foute wat ek gemaak het, die wonde wat ek toegedien het, en die gapings en leemtes wat ek gelaat het, met sy genade en Vaderliefde sal kom toemaak. Daar is net een volmaakte Vader…

Ek het onlangs ‘n konferensie bygewoon: “Returning to the Father’s heart”. Van die lesse wat ek geleer het was die volgende:

  • Dit is nie net vir ons belangrik “wie ek is” nie, maar ook veral “wie s’n is ek”.
  • Ook Jesus se aardse voorvaders het hulle skandes gehad (kyk bv. Matt 1): Juda het by sy skoondogter geslaap, Rut was ‘n Moabiet (land van bloedskande), Ragab was ‘n hoer, Dawid het egbreuk gepleeg met Batseba en toe haar man vermoor. Ons hemelse Vader kom en verander die prentjie, en laat goed en mooi uit al die menslike opmors kom. So ook met jou verlede!
  • Jesus kon van sy Vader hoor: “Dit is my geliefde Seun… luister na Hom.” Elke seun en dogter wil dit van sy/haar pa hoor. Dit is bevestiging van wie jy is en jou waarde, en help dat jy voluit kan lewe volgens jou waarde, potensiaal en identiteit. As ons dit nie hoor nie, is daar ‘n gemis wat ons dikwels met ander dinge probeer opvul om ons waarde te bewys. Ons hemelvader verwys ook na jou as “my geliefde kind”.
  • Dit is nie jou prestasie nie, maar jou posisie in Christus, wat jou waarde bepaal.

Die afgelope week het ek ‘n sessie met ‘n maatskappy se personeel gedoen oor “Resilience” – dit is jou vermoë om in tye van terugslae, probleme of stres met krag terug te bons en die uitdagings te hanteer. Hierdie terugbons-effek hang baie saam met jou vermoë om verandering te hanteer:

  • Die “Drowners” kla, voel oorweldig en verdrink daarin;
  • Die “Resisters” val vas in ou denk- en gedragspatrone, weerstaan die verandering en baklei vir dit wat was;
  • Die “Quitters” begin goed maar word dan ontnugter, voel verrai en gee dan moed op; en
  • Die “Flourishers” omhels die verandering en/of maak vrede daarmee, leer daaruit, groei en ontwikkel daardeur en word sterker en beter as gevolg daarvan. (Oorgeneem uit Rod Warner and Kurt April in Building Personal Resilience at Work.)

Deesdae verander dinge teen ‘n al vinniger spoed, dinge loop met tye lelik skeef en terugslae is deel van ons lewe op aarde (“stuff happens”). Die vraag is: hoe “elasties” (aanpasbaar) is ek om dit te hanteer?

Pred 7:10 sê “Moenie sê die ou dae was beter as nou nie. Dit is nie uit wysheid dat iemand so sê nie.” God is immers steeds by jou en in beheer. Mag jy vrede maak met planeet aarde se gebrokenheid en onvolmaaktheid en nie verras word deur die “curve balls” wat jou kant toe kom nie. Maar weet dat jou Vader in die hemel by jou is in dit alles en niks jou van sy liefde kan skei nie.

Mariëtte is twee weke terug deur ‘n groot operasie op haar nek (torokale ruimte). Ek haal my hoed vir haar af vir die wyse waarop sy kies om daardeur te floreer.

Op hierdie noot groet ek vir eers. Mooiste wense vir jou – ook met jou gesin, werk en dag-tot-dag uitdagings! Mag jy die Vader se liefde ervaar en as gevolg daarvan floreer.

Share