Nuusbrief 2 in 2013

Die nuus word die laaste tyd oorheers deur Oscar Pistorius se inhegtenisname en verhoor na die dood van sy vriendin, Reeva Steenkamp. Wat ‘n tragedie: beide jongmense se lewens is in ‘n oomblik vernietig, en families aan altwee kante gaan deur geweldige pyn! (“A moment of madness can cause a lifetime of sadness”). Oscar, die wêreld-held, word  deur dieselfde wêreld wat hom bewonder het, (regverdig of onregverdig) veroordeel. So vinnig, letterlik oornag, kan ons lewens verander – soms deur ons eie toedoen, soms deur dié van ander, soms deur ‘n onverwagte ongeluk. Mag ons vir beide families en vriendekringe bid en met empatie die verwikkelinge dophou! En mag ons seker maak dat ons geanker is, sodat wanneer die onheil kom, ons ons toevlug in die Here kan vind.

Die afgelope Donderdag was ek op ‘n strategiese beraad. Dit was na aanleiding van ‘n landswye meningspeiling oor plaaslike gemeentes se betrokkenheid by Christene in die werkplek. Daar word gepraat van die “8 tot 5 venster” wat die grootste sendingveld is, maar waarvoor die kerk Christene klaarblyklik nie effektief toerus, bemagtig en ondersteun nie. Dit is nie tussen die 4 mure van die kerk nie, maar veral in die daaglikse ure by die werk waar ons grootste uitdaging lê om ons lig te laat skyn en impak te maak. Dit is dáár waar ons ons meeste wakker-ure deurbring. En daarom is dit daar waar ons andersheid moet blyk in hoe ons dinge eties reg en liefdevol doen, opbouend praat, en met ‘n nuwe gesindheid en denke ‘n verskil maak. Kom ons help mekaar hiermee, en help ons dominees, pastore en geestelike leiers om die behoefte en geleentheid te besef. (“Watch this space” want hopelik gaan daar in hierdie arena nog baie gebeur.)

Hierdie dinge is veral relevant as ons kyk na die toenemende arbeids-onrus, groei in korrupsie en swak dienslewering, afname in werkstrots en roepingsbesef, en ontstellende werkloosheid in ons land. Ons is nie geroep om vinger te wys nie, maar om ons werklikheid te transformeer. Saam kan ons ‘n verskil maak.

‘n Vriend van my vertel hoe hy op pad terug van ‘n vergadering met hoë akademiese lui ‘n lewensveranderde belewenis gehad het. Hy was haastig op pad om aan ‘n skype-konferenise oor “belangrike dinge” deel te neem, toe hy sien hoe ‘n klein seuntjie sy besope ma uit die besige pad wegtrek. Hy wou aanry, maar die Heilige Gees het hom oortuig om om te draai. Hy het die ma en seuntjie (Franco wat maar 6 jaar oud is) huis toe gevat, gehoor van hulle worstelinge met pa se dood en ma se werkloosheid. Nadat hy die bietjie kos wat hy in sy kar gehad het, vir hulle gegee het, het hy huis toe gery. Hy het besef klein Franco het nie net sy ma nie, maar ook vir hom (my viend) uit die besige pad getrek sodat hy kan besef waaroor die werklik belangrike dinge in die lewe regtig gaan. Dalk trek Franco ook aan jou en my…?

Praat van lewensbetekenis en sin te midde van ons besig-wees: ek was vroeëer die maand op ‘n dag-retreat saam met die manne van die besigheidsforum waarvan ek deel is. Wat ‘n voorreg om saam met 7 mede-Christene voor God te kan stil word. Hier is drie aanhalings wat my getref het en waaroor ons nagedink het:

  • “Find life where you are” (Eckhard Tolle).
  • “The real test of a man is not when he plays the role he wants for himself, but when het plays the role destiny has for him” (Vaclav Havel).
  • “The goal of life is to live with God forever. God who loves us, gave us life. Our own response of love, allows God’s life to flow into us without limit.”

Mag jy lewe vind waar jy is, die rol vervul waarvoor God jou bestem het, en oop wees vir God se liefde sodat dit in en deur jou kan vloei!

Mooiste wense!

Share