Nuusbrief 1 in 2013

Die jaar 2013 is nog jonk en vol belofte en geleenthede vir nuwe ervaringe, avonture en groei. Wat ookal jou omstandighede, lewensseisoen of ouderdom is, mag jy jouself ten volle oopstel vir dit wat God in hierdie jaar in jou en deur jou wil doen! Die Bybel sê mos: “Maak die beste gebruik van elke (Godgegewe) geleentheid (kairos) want ons lewe in ‘n goddelose tyd…” (Ef 5:16). En sy belofte is dat Hy elke dag saam met ons sal wees (Matt 28:20).

En ja, ons lewe inderdaad in ‘n uitdagende tyd. Maak jy die koerant oop, lees jy (benewens oor die krieket en sokker) van onrus in die landbou- en mynsektor, van optogte en grootskaalse stroping en vernietiging van eiendom (bv naby Sasolburg), korrupsie, skandes, swak leierskap, wanaanwending van fondse en energiebronne, inflasie ens. Maar dit is juis in só ‘n wêreld waarin ons geroep word om die geleenthede voluit te benut, om ons rol as Ambassadeurs van God se Koninkryk ten volle te vervul. Ons ís Lig, en Lig moenie weghardloop vir Duisternis nie, maar juis daarin gaan skyn, want dan kom Lig tot sy reg!

Ek het gister by ‘n besigheid met hulle personeelkorps gepraat oor die krag van persoonlike eienaarskap en verantwoordelikheid as ‘n sleutel tot sukses en betekenisvolheid. Elke ou moes sy/haar naam op ‘n papiertjie skryf en dan daaronder die woorde “Eiendoms Bpk” (of Pty. Ltd). Die gedagte is dat elkeen besef dat hy sy eie besigheid binne die besigheid bedryf: hy lewer professionele dienste teen ‘n ooreengekome fooi. Sy reputasie en trots en toekomstige loopbaan is op die spel, en sy kollegas en kliënte maak staat op hom. En elke ou moet besef: die bal is in my hande – ek moet hom speel (en “the buck stops with me”). Ek het die juniors opgeroep om in die maatskappy te wys wat in hulle steek en die seniors gevra om hulle ‘n regverdige geleentheid te gee daartoe. Dan groei almal.

Terloops, hierdie dinge is goed wat ons vir ons kinders van kleins af prakties moet leer: jy staan pa vir eie lewe en besluite.

Stephen Covey sluit hierby aan as hy praat van “The habit of Proactivity”. Hy wys daarop dat die woord Responsible eintlik uit twee woorde bestaan: Response + Able. Dus: “You are response-able”. Met ander woorde: “you are able to choose your own responses”. Dit impliseer dat ons sal erns maak van ons “freedom to choose”, maak nie saak wat gebeur nie; dat ons volle aanspreeklikheid vir ons aksies en reaksies sal neem in plaas daarvan om ander en omstandighede te blameer; dat ons sal leef en nie geleef word nie; dat ons sal aksie neem eerder as om te wag dat die dinge met ons gebeur.

Ek is gevra om komende Sondag oor “The joy of holiness” te preek. (Ek preek min deesdae – so 2 keer per jaar). Vir my beteken heiligheid dat ons as Christene anders is (as die wêreld om ons), dat ons deur God eenkant gesit is, aan Hom toegewy is, verskilmakers is. ‘n Bietjie navorsing het vir my gewys hoe baie Christene hulle eie godsdiens (en god?) ontwerp met ‘n lewenstyl wat by hulle pas. As God sê “Wees heilig want Ek is heilig” dan beteken dit dat ons ons lewens by Hom moet aanpas, soos wat Hy Homself in die Bybel aan ons openbaar.

Dit is altyd vir my interessant dat tieners gewoonlik wil anders wees, maar as dit kom by kleredrag, lyk hulle almal min of meer dieselfde. Grootmense val ook maar in dieselfde slaggat. Ons kultuur of subkultuur beïnvloed ons lewensuitkyk en gedrag. Die vraag is: Wat, of eerder Wie, bepaal ons lewenstyl?

Wat ‘n voorreg om in Jesus‘n nuwe mens te wees wat ‘n nuwe lewe kan lei, ‘n lewe wat die moeite werd is om te lewe! Hy verlos ons nie net van ons sondes sodat ons vergewe kan word nie, maar ook dat ons vry kan wees van ‘n ou leefstyl, vry om waarlik te lewe uit God se genade en krag. Hy gee vir ons sy Woord, die Bybel, met koninkryksbeginsels en riglyne vir elke dag, wat ons lewens net op ‘n nuwe vlak sit.

Kom ons laat ons lewens vanjaar tel! Onthou: met ons God in jou en by jou kan jy!

Mooiste wense!

Share