Nuusbrief 13 in 2011

Met 2011 se journey wat tot ‘n einde kom en die “vliegtuig” se wiele wat uitstoot en regmaak vir landing, wil ek ons almal aanmoedig om tot die einde wakker en nugter te bly. Veral noudat ons begin moeg word. Slaap genoeg, eet reg, sorg dat jy tyd maak om tussen-in te dink en te besin, lag genoeg, kry jou fisiese oefening in, hou jou spesiale tye met God vars en skerp, en hou moed. Só kan jy goed klaarmaak en gaan ontspan met ‘n geruste hart en met genoeg energie om oor die feestyd die spesiale mense om jou te geniet en plesier te gee.

Miskien voel jy oor 2011 soos Dawid in Ps 16:6 (Ou veratling) “die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval” en dat dinge mooi geloop het. Dalk voel jy soos die digter van Klaagliedere dat jy moes klippe kou en soms in die grond vertrap is (Klaagl 3:16) maar hopelik kan jy ook sê “deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie” (3:22). Hoe dit ookal sy, as jy hier lees, is jy nog met ons – dis die Here se genade! Mag ons opnuut bewus word en feesvier oor die God wat steeds by ons betrokke is – dieselfde God wat ons so lief gehad het dat Hy sy Seun gegee het. Sy begeerte is dat ons verhouding met Hom herstel kan wees, reg kan wees, sodat ons Hom hier kan dien en verheerlik en eendag ten volle in sy teenwoordigheid daarmee kan voortgaan.

So ietsie oor manwees en leierskap. Onlangs moes ek met ‘n klompie manne ‘n werkwinkel oor leierskap in die werkplek fasiliteer. Ek het begin om oor manwees te praat – dis hoe ek die Here se leiding ervaar het. Baie manne sukkel om te lei – miskien weens ‘n gebrek oor rolmodelle of wonde van die verlede. Robert Lewis sê vir manne die volgende:

Reject passivity,
Accept responsibility,
Lead courageously, and
Expect the greater reward, God’s reward.

Dis goeie raad vir vandag se manne. By dit kan ons vier rolle van manwees beklemtoon:

  1. Wees ‘n koning, wat dienend en dinamies outoriteit neem – vermy dit om te domineer óf om ruggraatloos te wees.
  2. Wees ‘n kryger (soldaat), wat probleme vierkantig in die oë kyk en opbouend hanteer – vermy dit om te vernietig óf weg te hardloop of om agter jou vrou of ander weg te kruip as dinge te kwaai raak.
  3. Wees liefdevol (a lover) veral as minnaar vir jou vrou én pa vir jou kinders, iemand wat onvoorwaardelik gee en omgee – vermy dit om oorafhanklik (needy) óf koud en onemosioneel te wees.
  4. Wees ‘n vriend, wat ‘n pad saam met ander stap – vermy dit om ander te misbruik of ‘n alleenloper te wees.

Kom ons besin weer daaroor en neem ons rolle en verantwoordelikheid met toewyding op. En as jy ‘n vrou is, weet dat jy onbegryplik kosbaar is en met ‘n besondere samestelling geskep is om saam met die man as sy gelyke oor die skepping te regeer en hier God te verteenwoordig. Wil jy nie asb ons manne (en seuns) help om weer manne te wees nie. Die eerste vrou, Eva, is gemaak as ‘n helper – omdat die man nie op sy eie kon regkom nie. Behalwe die Here, het die man ook sy / ‘n vrou se hulp nodig. Ware vroue skep ‘n liefdevolle atmosfeer, kweek tuistes, en maak dit moontlik dat mense om hulle kan floreer en hulle roepinge kan vervul. Die waarheid is: Man en Vrou het mekaar nodig in ons lewe vir die Here.

Mag die vakansietyd ‘n tyd wees van rus, rekreasie en verfrissing. En as jy nie kan rus nie, mag jy tog tussendeur tyd kry om met dankbaarheid terug te kyk, met perspektief en vergenoegdheid na vandag te kyk, en met hoop en verwagting vorentoe te kyk. Ons God is die ewige God wat was en is en sal wees – ook vir jou!

Dankie aan al my reisgenote. Dankie dat jy die nuusbriewe lees. Dankie aan almal wat my op die reispad help. Geseënde Christusfees en voorspoedige 2012!

Share