April 2010

Wow, wat ‘n ervaring was die Argus toe nie! Jy is uitgelewer aan son, wind en hordes opdraendes en afdraendes. Die wind was die eerste helfte kwaai van voor en die tweede helfte vir groot dele van agter. Dit was so lekker om die res van die gesin op 2 plekke tydens die roete te kon hê om vir my en Ruan aan te moedig. So in die proses het ek baie geleer, ook op dieper vlakke, bv:

  • Mens moet nie soseer bid vir lekker weer nie, maar vir krag en moed om die wedren (ook van die lewe) te hanteer in die omstandighede wat jy kry, maak nie saak wat die weer is nie.
  • “Don’t judge a book by it’s cover” – party jong maer meisietjies, sommige swaar ooms en tannies (wat beslis al hulle kos opgeëet het toe hulle klein/jonger was), en seningrige oueres kan nogal beweeg en jou verstom met hulle vasbyt.
  • Baie van jou sukses hang af van jou kop – Jy kan nie opdraendes, krampe, en die wind kies nie, maar wel hoe jy daarop reageer.

Ek raak nou toenemend weer betrokke in bediening. Sedert laasweek Woensdag is ek voluit deel van Crown Marketplace Institute wat ek en Dr Mario Denton in Desember 2009 gestig het – lees asb die aangehegte dokument. Ons bedoeling is om Christene in die markplek toe te rus en te ondersteun asook om hulle te mobiliseer vir hulle roeping om as ambassadeurs daar impak te maak. Jesus het die evangelie van die Koninkryk verkondig (oor God se koningsheerskappy en sy koninkryksbeginsels reeds in die hier en nou, oral en heeltyd). Ons het dit dikwels verskraal tot die evangelie van Verlossing (hoe om vergewe en verlos te word, hemel toe te gaan en hier te oorleef tot dan). Ons Christenskap is baie keer beperk tot die binnekant van die kerkgebou of ons binnekamer. Die uitdaging is eerder om 24 uur van al 7 dae ‘n week liggaam van Christus te wees en as sy ambassadeurs Hom oral te verteenwoordig en die wêreld te transformeer.

Bid asb vir my hiervoor – ek glo dis ‘n nuwe seisoen wat vir my aangebreek het. Die gedagte is om steeds, amper soos ‘n tentmaker-predikant, met tye besigheidskonsultasie te doen en werkwinkels te fasiliteer. Die gedagte is dat die instituut vorentoe self fondse sal genereer deur kursusse, lidmaatskap, en mentorskap en dat ons finansiële ondersteuners sal kry wat hierin belê.

So rukkie terug het ons die fliek Invictus gekyk. Daarin sien jy waardes soos vergifnis, brûe bou, die ander wang draai, leierskap wat hoop en visie gee al lyk die nou-realiteite moeilik. Dit gee ‘n prentjie van wat kan wees. En tog wil dit soms lyk na lugkastele wat nou platval. Swart en wit is ontnugter oor die “nuwe Suid-Afrika” wat sukkel om in praktyk te realiseer. Julius Malema se wilde uitsprake en onsensitiewe liedere in die laaste tyd asook swart en wit se reaksie daarop, die gebeure rondom Eugene Terblanche se dood, Dozi se rasse-uitsprake by die KKNK, het duidelik gewys hoe diep die rasseverdelings nog lê.

Hier by ons was daar gister en vandag koerant-plakate op die lamppale wat lees: “Steve nooi vir Malema vir braaivleis”, en ek dink: dis wat Christene moet doen. Ons moet meer dikwels nadertrek en nooi vir gesprek, veral om te luister, eerder as om te veroordeel. Dink net wat kan gebeur as Julius Malema soos Paulus ‘n Damaskus-ervaring kan hê en met soveel passie vir die koninkryk kan optree! Dis nie vir God onmoontlik nie … en dalk is daar ‘n paar (wit en swart) Juliusse na wie jy kan uitreik?

Hierdie is ‘n tyd waarin ons as Christene ons ware kleure moet wys deur onsself voor die Here te verootmoedig, reg te maak wat by onsself verkeerd is, en te bid dat die Here ons en ons land sal kom genees. Kom ons bid regtig vir herlewing en ware transformasie, en wees in dié tyd soveel meer God se “sout van die aarde” en “lig vir die wêreld”. En bid ook vir leierskap wat kan brue bou én kan ferm wees, wat hoë morele waardes uitleef én ook erken as foute gemaak is, wat vergifnis kan gee en vra, wat eenheid bewerk en verdeeldheid oorkom, wat inspireer oor wat kan wees én aanspreek wat is maar nie moet wees nie. En kom ons praat reg: nie dood (negatief, wanhopig) nie, maar lewe.

Met ons gesin gaan dit goed. Ruan is terug by die huis na hy by die KKNK fudge verkoop het; Marli vorder fluks met haar Meestersgraad nadat haar voorlegging aanvaar is; en Hanno se arm het mooi herstel na hy dit gebreek het. Dis lekker om te sien hoe elkeen van ons kinders sy/haar pad vind en met die Here ‘n pad loop. Ek het laas genoem van die finansiële uitdagings. Wel, intussen het Marli ‘n beurs van R15000 by die universiteit gekry; en Escom het vir Hanno ‘n volledige beurs vir die volgende 3 jaar beloof (ons wag nog net dat die fondse vir vanjaar betaal word). Mariëtte het verlede kwartaal by ‘n paar skole van tyd tot tyd afgelos, maar ons bid vir haar vir ‘n onderswyspos naby die huis.

Mag die Here vir jou en jou mense vir wie jy lief is regtig seën. Onthou jou identiteit: jy is anders want jy is ‘n geliefde kind van die allerhoogste God. En verder is jy bemagtig en bekragtig om sy getuie wees. Wees sy getuie deur vanuit sy liefde en krag en onder sy leiding saam met Hom te lewe, en Hy sal jou help om ook dit wat jy doen en sê in lyn te bring met sy plan vir jou lewe.

Share